Meeting of the Eastern and Oriental Orthodox Clergy

Ετήσια πασχαλινή συνεδρίαση με γεύμα
Ορθοδόξων και Προχαλκηδονίων Κληρικών

Meeting of the Eastern and Oriental Orthodox Clergy (2013)

Ambassador of Religious Freedom, Dr. Andrew Bennett, with Eastern and Oriental Orthodox Clergy

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2013, έγινε στην Ιερά μας Μητρόπολη η ετήσια πασχαλινή συνεδρίαση με γεύμα, των Ορθοδόξων και Προχαλκηδονίων Κληρικών. Τέσσερις Αρχιερείς έλαβαν μέρος: Ο Επίσκοπος Ματθίας της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Mina της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος της Ιεράς μας Μητρόπολης.Πενήντα πέντε (55)  ιερείς και διάκονοι έλαβαν μέρος. Από τις Ορθοδοξες Εκκλησίες έλαβαν μέρος Κληρικοί από τις κάτωθι δικαιοδοσίες: Ουκρανών Ορθοδόξων, Σέρβων Ορθοδόξων, Ρουμάνων Ορθοδόξων, Βουλγάρων Ορθοδόξων, Γεωργιανών Ορθοδόξων, Ρώσων Ορθοδόξων και φυσικά του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Από τους Προχαλκηδονίους έλαβαν μέρος Κληρικοί από την Αρμενική Ορθόδοξη Εκκλησία, την Κοπτική Ορθόδοξη, την Αιθιοπική Ορθόδοξη και την Συριακή-Μαλαμπάρ Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην συνεδρίαση έλαβε μέρος ο πρέσβης Α. Bennett, Διευθυντής του Γραφείου Θρησκρυτικής Ελευθερίας της Κυβέρνησης του Καναδά, τον οποίο ειδικά προς τούτο προσεκάλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος.

Η συνεδρίαση (ημερίδα) άρχισε με πασχαλινό Όρθρο στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του θεολόγου και συνεχίστηκε με συνεδριάσεις στην βιβλιοθήκη της Ιεράς μας Μητρόπολης. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος  ομίλησε με θέμα ού γαρ έχομεν ώδεν μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ. 13,14), το οποίο είναι το σύνθημα του εκκλησιαστικού έτους για την Ιερά μας Μητρόπολη.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης παρουσίασε τον πρέσβη Α. Bennett, ο οποίος μίλησε για το Γραφείο Θρησκευτικής Ελευθερίας του οποίου είναι Διευθυντής και πώς ο ίδιος βλέπει τα πράγματα και τι το Γραφείο Θρησκευτικής Ελευθερίας μπορεί να κάνει για τον θρησκευτικό διωγμό που υπόκεινται πολλοί σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ακολούθησε γεύμα το οποίο προσέφερε η Ιερά μας Μητρόπολη για όλους.

Μετά το γεύμα συνεχίστηκαν οι συζητήσεις με τον Πρέσβη A. Bennett, ο οποίος πραγματικά εντυπωσίασε και ενθουσίασε όλους, γιατί όντως είναι γνώστης των πραγμάτων και εργάζεται με πολύ καλή διάθεση για την επιτυχία των σκοπών του Γραφείου Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Μερικά από τα θέματα που συζητήθησαν ήταν τα κάτωθι:

  1. Η απαγωγή των δύο Αρχιερέων στην Συρία.
  2. Η αποκάλυψη σχεδίου για την δολοφονία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που θα γινόταν στις 29 Μαΐου, επέτειο της πτώσης της Κων/πολης στους Οθωμανούς Τούρκους.
  3. Η κατάσταση των χριστιανών στη Μ. Ανατολή μετά την επονομαζομένη «Αραβική Άνοιξη» ειδικά στην Αίγυπτο, το Ιράκ, την Λιβύη, την Παλαιστίνη και την Συρία.
  4. Ο περιορισμός της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανικών μειονοτήτων στο Κόσσοβο, την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες.
  5. Η σφαγή των Κοπτών Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αίγυπτο την 9η Οκτωβρίου 2011, στο λεγόμενο Masbiro Massacre.
  6. Τούτο τον καιρό υπολογίζεται, ότι πάνω από διακόσια εκατομμύρια χριστιανών διώκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ποια μέτρα μπορεί να πάρει η καναδική κυβέρνηση να προλάβει παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας στη Μ. Ανατολή και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τέλος, εζητήθη από τον πρέσβη A. Bennett το γραφείο του να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να πληροφορούνται τα καναδικά Μέσα Ενημέρωσης για τους διωγμούς των χριστιανών και οπαδών άλλων θρησκειών σε όλο τον κόσμο.

www.gometropolis.org

Annual Paschal Luncheon Meeting of the
Eastern and Oriental Orthodox Clergy

It has become an Annual Tradition for His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios, Chairman of the Canadian Conference of Orthodox Bishops, to host a Luncheon Meeting after Pascha for all Eastern and Oriental Orthodox Hierarchs and Clergy of Toronto and Vicinity.  This Luncheon Meeting was held on Tuesday May 14th 2013 at the Offices of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada).  Along with His Eminence Metropolitan Sotirios, who hosted the meeting, other Hierarchs attending were His Eminence Archbishop Matthias of the Ethiopian Orthodox Church;  His Grace Bishop Mina of the Coptic Orthodox Church;  and His Grace Bishop Christoforos of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto.  Over 55 Priests and Deacons were also in attendance.  From the Eastern Orthodox Churches, Clergy were present from the Greek Orthodox;  Ukrainian Orthodox;  Serbian Orthodox;  Romanian Orthodox;  Bulgarian Orthodox;  Georgian Orthodox; and Russian Orthodox Churches.  From the Oriental Orthodox Churches, Clergy were present from the Armenian Orthodox, Coptic Orthodox, Ethiopian Orthodox, and Syrian Malabar Orthodox Churches.  Also in attendance was Ambassador Andrew Bennett, Head of the Office of Religious Freedom of the Government of Canada, who was specially invited by His Eminence Metropolitan Sotirios to attend this meeting.

The Meeting began with the celebration of Paschal Matins in the Chapel of St. John the Theologian, and continued with the formal Meeting in the Library of the Holy Metropolis. His Eminence Metropolitan Sotirios addressed the esteemed gathering with a Theological Contemplation on the theme that has been chosen as the theme of the year for our Holy Metropolis:  “For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come” (Hebrews 13:14).   His Eminence then introduced Ambassador Bennett, who spoke about the Office of Religious Freedom that he heads, and his vision for how this Office can be of assistance to Canadians concerned about religious persecution in their home countries or elsewhere in the world. A festive Luncheon was hosted by His Eminence Metropolitan Sotirios for Ambassador Bennett and all invited Hierarchs and Clergy.

After the Luncheon, a lively and spirited discussion was held with the Ambassador, who made an excellent impression on all, showing that he has a keen intellect and very good knowledge of the affairs and challenging issues which his Office will be dealing with.  Some of the topics that were discussed were: 1) the recent abduction of two Orthodox Metropolitans in Syria, whose whereabouts and status are still unknown; 2) the uncovering of a plot to assassinate His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople on May 29th, which is the anniversary of the Fall of Constantinople to the Ottoman Turks; 3) the state of Christians in the Middle East after the so-called “Arab Spring”, especially in Egypt, Iraq, Libya, Palestine and Syria; 4) the restrictions on religious freedom for Christian minorities in Kosovo, Turkey, Egypt and elsewhere; 5) the massacre of Coptic Orthodox Christians in Egypt on October 9th 2011 in the Masbiro Massacre; 6) possible measures that may be taken by the Canadian Government to proactively support preventative procedures against future religious based conflicts in the Middle East. It was especially noted that it is estimated that over 200 Million Christians undergo persecution today in various parts of the world.

In closing, the Ambassador was requested to make every effort to inform the Canadian Mass Media of the persecution of Christians and other faiths around the world.

Comments are closed.