OXI Day 2013

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
Και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικῆς Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

28η Οκτωβρίου, 1940

Σύγκριση –Κάθαρση –Πρόοδος

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ουδείς αμφιβάλλει, ότι ο κάθε Έλληνας του 1940 απεδείχθη υπέροχος. Από τον Βασιλιά και τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα. Είναι όμως ο Έλληνας πάντοτε υπέροχος; Δηλαδή υπερτερεί πάντοτε των άλλων ανθρώπων; Μήπως γίνεται υπέροχος όταν αντιμετωπίζει κινδύνους; Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα ανεβοκατεβάσματά του.

Η Ελληνική φυλή έχει αποδείξει την υπεροχή της. Πριν από κάθε άλλη φυλή απέδειξε την υπεροχή της, με την φιλοσοφία. Με την ποίηση. Με την δημοκρατία. Με τον πολιτισμό γενικά. Και όχι μόνο στην αρχαία εποχή, αλλά και διά μέσου της ιστορίας, πολλές φορές έχει αποδείξει την υπεροχή της.

Ο σημερινός Έλληνας φαίνεται ότι έχει κατεβεί στο χαμηλότερο επίπεδο, που μπορούσε να κατεβεί. Αυτό δείχνουν τα προβλήματα τα οποία επικρατούν σήμερα στην αγαπημένη μας πατρίδα Ελλάδα. Το χειρότερο δεν είναι τα προβλήματα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται από τους περισσότερους Έλληνες. Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να αλληλοσπαραχθούμε; Να αλληλοφαγωθούμε; Ασφαλώς όχι.

Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά σεβασμού… Να μη απογοητευθούμε. Να μη πανικοβληθούμε. Να μη το βάλομε στα πόδια.

Ο σημερινός Έλληνας πρέπει να σταθεί με νηφαλιότητα. Να σπουδάσει τον εαυτό του από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα. Να χαρεί για τις επιτυχίες του. Να αναγνωρίσει τις αποτυχίες του και τις πτώσεις του. Να συγκρίνει ο σημερινός Έλληνας τον εαυτό του με τον επιτυχημένο Έλληνα. Τον αρχαίο Έλληνα. Τον βυζαντινό Έλληνα. Τον Έλληνα της  Επανάστασης του 1821. Τον Έλληνα της εποποιίας του 1940. Αφού κάνει αυτή τη σύγκριση, να κρίνει τον εαυτό του. Ο αρχαίος Έλληνας, κάθε βράδυ εξήταζε τον εαυτό του. «Τι καλό έκανα; Τι κακό έκανα; Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα;». «Εκάστοτε ταύτα λέγειν εις τον οίκον εισιών: Τι παρέβην; Τι δ’ έρρεξα; Τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;»  Έτσι πρέπει και ο σημερινός Έλληνας να κρίνει τον εαυτό του, ώστε να επέλθει η κάθαρση. Ο εξαγνισμός.

Η κάθαρση και ο εξαγνισμός είναι η καλύτερη βάση, για να αρχίσει κάποιος το ανέβασμά του. Την πρόοδό του. Ο Έλληνας είναι φτιαγμένος για τα υψηλά. Όταν κάμνει σωστή χρήση των προικισμάτων του, ανεβαίνει πολύ ψηλά και μπορεί να μένει πολύ ψηλά. Όταν ξεχνάει τις ικανότητές του και τον προορισμό του, πέφτει χαμηλά και ντροπιάζει τον εαυτό του.

Γιορτάζοντας το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου, 1940 καλώ τον κάθε Έλληνα να σταθεί με σεβασμό μπροστά στην ιστορία. Να σταθεί με σεβασμό μπροστά στον υπέροχο αρχαίο Έλληνα. Να σταθεί με σεβασμό μπροστά στον κάθε ήρωα, της κάθε εποχής. Να συγκρίνει καθημερινά τον εαυτό του με τον υπέροχο Έλληνα. Ώστε να επέρχεται η κάθαρση του εαυτού του. Να αντιμετωπίσομε τα σημερινά προβλήματα και ιδιαίτερα το οικονομικό με ομοψυχία. Με μεγαλοψυχία. Με θάρρος. Όταν είμαστε νουνεχείς και ενωμένοι, ουδέν πρόβλημα είναι άλυτο και ο γόρδιος δεσμός κόβεται. Και το οικονομικό πρόβλημα, συννεφάκι είναι και θα περάσει. Κανείς να μη λυποψυχήσει. Κανείς να μη λιποτακτήσει. Όλοι μαζί στις επάλξεις και η επιτυχία είναι δική μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940! Ζήτω η Ελευθερία.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Metropolis1

To the Reverend Fathers,
Honourable Presidents and
Esteemed members of the Community Councils,
Philoptochos Societies, Teachers, Students and
Youth of our Communities,
And the entire Plenitude of our
Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

October 28, 1940

Comparison – Catharsis – Progress

By Metropolitan Sotirios

No one can doubt that every Greek of 1940 proved himself to be magnificent: from the King and Prime Minister to the very last Greek. Do Greeks always show this magnificence, though? That is, do they always prevail and surpass all other peoples in their accomplishments? Does every Greek excel, perhaps, when facing dangers? The truth is that every person has his ups and downs.

The Greek race has proven its magnificence throughout history. Before all other peoples, it showed its supremacy through philosophy, poetry, democracy, art, and culture. This is true, not only in its ancient history, but also throughout its history.

It seems that the Greek of today has sunk to the lowest level that is possible. This can be seen in the problems that are present today in our beloved country of Greece. The worst part is not the problems themselves, but the way in which these problems are dealt with by the majority of Greeks. What should happen? Should we tear each other apart? Should we quarrel with one another? Obviously, this is not an option.

Let us stand well; let us stand with respect; let us not be disillusioned; let us not panic; let us not run away from our problems and the present state of affairs, but face them and deal with them correctly.

Today’s Greeks need to have sobriety and composure in their lives. They should immerse themselves in studying the history of their own people and nation: from ancient times until today. They should rejoice in their successes. They should recognize their failures and pitfalls in the past. Today’s modern Greek should compare himself with the successful Greek of old; the Ancient Greek; the Byzantine Greek; the Greek of the Revolution of 1821; the Greek of the Epic War of 1940. When one makes this comparison, let him, in turn, judge himself. The ancient Greek would examine himself every night. “What good did I do? What did I do wrong? What should I have done but did not do?” This is how today’s Greek should also evaluate himself, for in this way, he can achieve catharsis and ultimately purification.

Catharsis and purification are the best means to use for anyone to begin his ascent, his advancement and his progress. The Greek was created for glorious things. When he uses his gifts, he rises and can remain at great heights. When he forgets his abilities and his destination, he falls down and causes himself to be humiliated.

As we celebrate the historic NO (ΟΧΙ) of October 28th, 1940, I call upon every Greek to stand before his history with utmost respect; to respectfully stand in awe before the legacy of the superb ancient Greek; to stand in respect before every hero of every age; to compare himself with the superb Greek of the past – every single day of his life, so that self-catharsis may take place. Let us confront today’s problems supporting each other and standing together – especially in dealing with the financial crisis that is plaguing Greece today. Let us confront it with magnanimity and with courage. When we are prudent and united, no problem is unsolvable and the Gordian knot can be severed. The financial problem is merely a small dark cloud which shall soon pass. No one should despair or try to escape from his responsibilities.  All together, let us stand together to defend our values and our homeland, so that success will be ours.

Long Live October 28th, 1940! Long Live Freedom!

With fatherly love and blessings,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Primate of the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Comments are closed.