New Year’s 2015

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους
και Αξιότιμα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων, Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της
Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

Κάθε ημέρα του χρόνου, πρωτοχρονιά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Μπορούμε να κάνουμε την κάθε ημέρα του χρόνου πρωτοχρονιά; Και αν τα καταφέρουμε να την κάνουμε, τι θα κερδίσουμε; Ας παρακολουθήσουμε μερικές σκέψεις.

Στην πρωτοχρονιά δεσπόζει η μορφή του Αγίου Βασιλείου. Η Εκκλησία μας τον έχει ονομάσει Μέγα. Τον αναφέρει και τον τραγουδεί στα κάλαντα. Είναι γεμάτος καλωσύνη και μοιράζει δώρα. Ο σημερινός ορθόδοξος χριστιανός γνωρίζει ποιος πραγματικά ήταν ο Μέγας Βασίλειος;

Απ’ ό,τι γνωρίζουμε ο Μέγας Βασίλειος ήταν μετρίου αναστήματος, ισχνός, ασκητικός. Ηταν όμως τέλειος άνθρωπος. Είχε ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αν ο Διογένης που έψαχνε με το φανάρι του να βρεί τον τέλειο άνθρωπο είχε βρεί τον Μ. Βασίλειο, θα είχε σταματήσει εκεί και θα έλεγε, ιδού ο τέλειος άνθρωπος.

Ο Μ. Βασίλειος είχε ορθή πίστη, ορθή σκέψη, ορθή πράξη. Ήταν από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της εποχής του και αυτό το αποδεικνύει το έργο του στην Εξαήμερο, δηλαδή στη δημιουργία του κόσμου.

Ολοκληρωμένη προσωπικόπτητα. Δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο της επιστήμης. Κατέβηκε ή μάλλον ανέβηκε το σκαλοπάτι της ανθρωπιάς. Ζούσε και εδίδασκε την ορθόδοξη πίστη του, αλλά και την ορθόδοξη πράξη του.

Για την ορθόδοξη πράξη του ομιλεί άριστα η περίφημη Βασιλειάδα. Ένα τεράστιο συγκρότημα κοινωνικής φροντίδας. Νοκοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία πτωχοκομεία. Πλήρη φροντίδα για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Και δεν εργάζονταν εκεί μόνο μισθωτοί και εθελοντές. Ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος επέβλεπε τα πάντα. Υπηρετούσε κι αυτός όπως ο κάθε μισθωτός ή εθελοντής.

Ο καθένας μας στην παραμονή της πρωτοχρονιάς ή την ίδια την πρωτοχρονιά, κάνουμε τον απολογισμό μας για τον χρόνο που πέρασε. Καταστρώνουμε σχέδια για τον χρόνο που αρχίζει. Αυτό το κάνει ο κάθε πραγματικά σωστός ορθόδοξος χριστιανός. Και εδώ μιλάμε για τον σωστό ορθόδοξη χριστιανό.

Ο σωστός ορθόδοξος χριστιανός μεταμελείται για τα λάθη τα οποία έκανε. Ζητεί συγνώμη από όποιον έβλαψε και παρακαλεί τον Θεό να τον συγχωρήσει. Δίδει άφεση αμαρτιών σε όλους που τον έβλαψαν και προσπαθεί να ζει την ζωή του ως τέλειος άνθρωπος με ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ο πραγματικά ορθόδοξος χριστιανός θεωρεί την κάθε ημέρα του χρόνου σαν την πρώτη και την τελευταία. Κανένας μας δεν γνωρίζει πότε θα πεθάνει.

Στην πορεία του ο σωστός ορθόδοξος χριστιανός, στον καινούργιο χρόνο προσπαθεί να ζει την κάθε του ημέρα τέλεια. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται όμως βοήθεια. Παράδειγμα. Και ποιος μπορεί να είναι καλύτερο παράδειγμα από τον Μ. Βασίλειο;

Ορθόδοξε χριστιανέ. Ζήσε την κάθε ημέρα του χρόνου σαν πρωτοχρονιά. Σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία ημέρα της ζωής σου. Έχε σαν παράδειγμά σου τον Μ. Βασίλειο. Κράτα την ορθοδοξία σου. Την ορθόδοξη πίστη. Εφάρμοσέ την με την ορθοπραξία σου. Πίστευε και λάτρευε σωστά τον αληθινό Θεό. Υπηρέτα σωστά τον εαυτό σου και τον συνάνθρωπό σου. Θυμήσου και μιμήσου τον Μ. Βασίλειο. Είναι το καλύτερο παράδειγμα. Θα σε βοηθήσει πολύ.

Ορθόδοξε χριστιανέ. Σου εύχομαι η κάθε ημέρα της καινούργιας χρονιάς να είναι πρωτοχρονιά. Να είναι ημέρα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Ημέρα που θα σε κάνει τελειότερο άνθρωπο και θα σε φέρνει πλησιέστερα στον Χριστό. Καλή χρονιά αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ευλογημένη από τον Θεό που κάθε ημέρα της θα μας φέρνει κοντά στον Χριστό.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Metropolis1

NEW YEAR’S DAY 2015

Reverend Fathers, Honourable Presidents
and Esteemed Μembers of our Community Councils
Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth
of our Communities, and to all the Plenitude of our
Holy Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Every Day of the Year, a New Year

NEW YEAR’S ENCYCLICAL

By Metropolitan Sotirios

Can we make every day of the year into a New Year’s celebration? Suppose that we could: what would we gain from it? Let us consider some possibilities.

On the first day of January, the great luminary of the Church, St. Basil, reigns supreme in our celebration. Our Church has named him “Great” among the Saints. He is lauded and often referred to in the traditional Greek New Year’s carols sung on this day. He is generous, kind and distributes gifts to the poor and needy. But how many Orthodox Christians today know anything about this great Saint of our Church and what he did to achieve sainthood?

From what we know, St. Basil was of average height, austere with himself but generous with others. He practiced self-control and asceticism. He was the perfect man. He was totally Orthodox, living and teaching the beliefs and practices of our Church. If Diogenes, who was looking to find the perfect man in his time, had found St. Basil, Diogenes would have identified him as being this perfect man.

St. Basil had correct faith, good thinking and right action. He was one of the greatest academics of his age and this is manifest in one of his great works called “The Hexameron” or “The Creation of the World in Six Days”.

He was a renowned Ecclesiastical personality who excelled in all things. But he did not remain simply at the summit and heights of academia. Above all, his humanity always came through, thinking of how he could best serve his people and their needs. He came down to their level, raising them to a higher experience of Christ and His teachings. He lived and taught the Orthodox faith, putting his faith into practice by good works.

The best example of his faith being put into works was the famous “Vasiliada”. This was a large social care network of hospitals; senior care residences; orphanages; and hospices for the poor and indigent. These institutions provided complete and comprehensive care for any suffering or needy persons in his Diocese. Not only were there paid employees and volunteers who offered their services to those in need, but St. Basil himself oversaw the entire operation. He volunteered his own personal time, talents and treasure to the success of this important social care network.

As we begin a New Year, each of us is called to make an assessment of the year that has passed, and to make plans and resolutions for the New Year. This should be done by every well meaning Orthodox Christian. I refer here especially to the Orthodox Christian who should take his or her faith seriously and who wish to put their faith into practice.

The serious Orthodox Christian will always repent for the sins and mistakes that he or she has made. They should always ask forgiveness from those they may have offended. They should ask God to forgive them their own sins, as they also forgive others who have offended them. They must live out their Orthodox faith with integrity, striving to reach perfection in Christ – defined as a perfect human being – through sound and correct faith balanced by good works, which is faith put into practice. The devout Orthodox Christian considers each new day as being not only a first, but perhaps also their last day on earth. It means that we should live fully every moment and second of each day, which must be considered as a gift of God to each one of us, so that we can work out our salvation in synergy with Christ. This is why God grants each of us the gift of time here on earth. None of us knows when our time here on earth will end.

On this journey of life that all of us are on, the dedicated Orthodox Christian will try to live each day of the new year to the fullest, with integrity and seeking perfection in Christ. This means that we must strive to do the will of God at all times. But everyone needs help to accomplish this. We all need examples to follow. There is no greater example in living out our Orthodox faith and using every second of our life to do the will of God, than St. Basil himself.

Orthodox Christian! Live every day of the New Year anew like the beginning of each New Year. Consider every day as being not only your first day, but perhaps, your last day as well. Take the example of St. Basil as your own model for how to live a dedicated and fulfilling Orthodox life. Hold fervently and maintain your Orthodox faith, striving to put its teachings and traditions into practice. Worship and believe in the one True and Living God, revealed to us by our Lord Jesus Christ as the Life-Giving Trinity. Serve the best interests of not only yourself, but especially your fellow human beings and their needs. Always remember and try to imitate the perfect example of St. Basil the Great. He is the best example of a dedicated and committed Orthodox Christian who attained perfection and sainthood in this life. Be sure that he will assist you when you call upon him for assistance.

Orthodox Christian! I pray and hope that every day of your life be celebrated as the first day of the New Year. Let every day be a day to celebrate your Orthodox faith, put into practice by good works. May every new day be an opportunity for you to attain greater perfection and bring you closer to Christ, the fount of abundant life and holiness. I wish you all, dearly beloved faithful, a joyous, healthy and Happy New Year. May every day in it be blessed abundantly by God, so that we may attain perfection and come even closer to our Lord and Savior Jesus Christ!

With fervent prayers and love in Christ,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Head of the Greek Orthodox Church in Canada

Comments are closed.