The Metropolis Honours Ambassador Anghelopoulos

April 24, 2014 | Metropolitan Centre | Toronto, Ontario

Metropolis 1.1

Η Ι. Μ. Τορόντο ετίμησε τον Πρέσβη Ε. Αγγελόπουλο

Την Πέμπτη 24/4/14, η Ι. Μ. Τορόντο ετίμησε τον εξοχώτατο Πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά κ. Ελευθέριο Αγγελόπουλο, ο οποίος αναχωρεί από τον Καναδά και μαζί ετίμησε τους: Δ. Αζεμόπουλο, Γεν. Πρόξ. της Ελλάδας στο Τορόντο, Ο. Καφόπουλο, Γεν. Πρόξ. της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Ι. Κιρακοσιάν. Γεν. Πρόξ. της Κύπρου στο Τορόντο, Χ. Γρίμπα, Εμπορικό Ακόλουθο της Ελλάδας στο Τορόντο και Ν. Σπυράτο, εκ του προσωπικού του Γ. Προξενείου Τορόντο,  οι οποίοι εντός των προσεχών μηνών μετατίθενται.

Το δείπνο έγινε στο θαυμάσιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μ. Τορόντο. Προσεκλήθησαν, έλληνες Γερουσιαστές, Υπουργοί και Βουλευτές και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς επίσης, οι πρόεδροι των μεγάλων οργανώσεων, ΣΑΕ, Αχέπα, Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, Παμμακεδονικής, Παμποντιακής και όλων των άλλων εθνικών οργανώσεων, οι ιερείς, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, της Νεολαίας, οι Άρχοντες του Πατριαρχείου μας και πολλοί άλλοι. Σχεδόν 300 προσκεκλημένοι παρεκάθησαν στο δείπνο.

Ομιλητές ήσαν, οι τρεις Πρόξενοι, Δ. Αζεμόπουλος, Ο. Καφόπουλος Ι. Κιρακοσιάν, ο Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος χαρακτήρισε το γεγονός αυτό ως οικογενειακή βραδιά και όντως υπήρξε οικογενειακή ατμόσφαιρα. Άπαντες οι ομιλητές ομίλησαν από καρδιάς, με πολλή αγάπη για την Ελλάδα και την Κύπρο και θαυμασμό για την Ομογένεια στον Καναδά.

Ο Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στις επιτυχίες των Διπλωματών στον Καναδά, στην άριστη συνεργασία με τους φορείς της Ελληνοκαναδικής Ομογένειας και ιδιαίτερα της Ι. Μητρόπολης και της Εκκλησίας γενικά και στις θαυμάσιες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Ευχαρίστησε την Ομογένεια για την καλή συνεργασία και ομίλησε με θαυμασμό για το έργο της Ι. Μητρόπολης και του Μητροπολίτη Σωτήριου.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ομίλησε με πολλή αγάπη και θαυμασμό για όλους τους τιμηθέντες, ιδιαίτερα όμως τον Πρέσβη κ. Αγγελόπουλο, για τον οποίο χαρακτηριστικά είπε: «Σας γνώρισα και σας έζησα σαν ακέραιο χαρακτήρα, άριστο Διπλωμάτη, άνθρωπο συνεργασίας, που πρέπει να σας μιμούνται όλοι, ειλικρινή συνεργάτη της Εκκλησίας και ειλικρινή φίλο. Σας εκφράζω την αγάπη, την ευαρέσκεια και την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας μας και θα σας ενθυμούμαι πάντοτε με ευγνωμοσύνη και αγάπη και θα προσεύχομαι για σας».

Σε όλους τους τιμηθέντες, ο Μητροπολίτης Σωτήριος προσέφερε ως δώρο εικόνα του προστάτου αγίου του καθενός, αγιογραφηθείσα στην Ι. Μονή Πατροκοσμά της Ιεράς μας Μητρόπολης.

Κάπου ενδιάμεσα, ο κ. Τ. Clark, Συντηρητής του Καναδικού Μουσείου, παρουσίασε επτάλεπτο πρόγραμμα με τίτλο «Οι Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο». Έκθεση η οποία προσεχώς θα έλθει στον Καναδά.

Η όλη βραδιά άρχισε με το Χριστός Ανέστη και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Καναδά και την ευλογία της τράπεζας και τελείωσε πάλι με το Χριστός Ανέστη σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα οικογενειακή και συγκινητική.

Από το Γραφείο της Ι. Μητρόπολης
25 Απριλίου 2014

Metropolis1

The Metropolis Honours
Ambassador E. Anghelopoulos

On Thursday, April 24, 2014, our Holy Metropolis honoured His Excellency, the Ambassador of Greece to Canada, Mr. Eleftherios Anghelopoulos, who will soon be leaving his post in Canada; also honoured were: D. Azemopoulos, Consul General of Greece in Toronto; O. Kafopoulos, Consul General of Greece in Montreal; I. Giragosian, Consul General of Cyprus in Toronto; C. Gribas, Trade Commissioner of Greece in Toronto; and, N. Spyrato, along with the staff of the Consulate in Toronto, who in the coming months will also be transferred.

The dinner took place at the wonderful Cultural Centre of our Holy Metropolis. Invited guests included Greek Senators; Ministers, Members of Parliament and City Councillors; Presidents of large organizations (e.g., SAE, AHEPA Canada, Hellenic Canadian Congress, Pan-Macedonian Association, Pontian Association), as well as other Greek national organization leaders; Reverend Fathers; Community Council Presidents and Philoptochos Council Presidents; Greek Youth Leaders; and, Archons of the Ecumenical Patriarchate, among others. In total, approximately 300 invited guests attended the dinner.

Speeches were given by the three Counsels General, D. Azemopoulos, O. Kafopoulos, I. Giragosian, Ambassador Anghelopoulos and Metropolitan Sotirios.

Metropolitan Sotirios characterized the dinner as a night together with family and indeed a familial atmosphere prevailed. The speakers spoke from the heart, with great love for Greece and Cyprus and admiration for the Diaspora in Canada.

Ambassador Anghelopoulos described the many successes of the diplomats in Canada, the excellent relations with the Greek-Canadian Diaspora and especially with our Holy Metropolis and the Church in Canada more generally, as well as the excellent bilateral state relations between Greece and Canada. He also spoke with much admiration about the outstanding work of our Holy Metropolis and Metropolitan Sotirios personally.

Metropolitan Sotirios spoke with great love and admiration for all the honourees, especially Ambassador Anghelopoulos, saying: “I met and experienced your wonderful character, you are a first-rate diplomat, a man of cooperation and collaboration who each of us should imitate, a sincere partner of the Church and a true friend. I convey to you the love, thanks and gratitude of the Church; you will always be remembered with gratitude and love and I will keep you in my prayers.”

Metropolitan Sotirios presented as a gift to each honouree an Icon of their Patron Saint; the iconography for each icon was done at the Holy Monastery of St. Kosmas Aitolos in Bolton, Ontario.

Mr. T. Clark from the Canadian Museum of Civilization gave a short presentation titled “The Greeks – From Agamemnon to Alexander the Great” for an exhibit that will soon be coming to Canada.

The evening began with the chanting of “Christ Is Risen!” and the singing of the National Anthems of Greece and Canada, along with the blessing of the food and drink; it concluded with the “Christ Is Risen!” chant in a family and heartwarming atmosphere.

From the Office of the Holy Metropolis
April 25, 2014

Comments are closed.