New Year’s 2014

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  2014

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους
και Αξιότιμα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων, Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της
Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

Μπροστά στο 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Κάθισε κι εσύ κι εγώ να σκεφθούμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο 2014. Αν θέλεις, να το θέσουμε λίγο καλύτερα. Τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στο 2014.

Ούτε εσύ, ούτε εγώ είμαστε μάντεις ή προφήτες. Παρά ταύτα, μπορούμε να ιδούμε και να υπολογίσουμε ορισμένα πράγματα που θα αντιμετωπίσουμε.

Τα γεγονότα του 2014 εξαρτώνται από τον Θεό, από τον κόσμο και από τον καθένα από εμάς. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. «Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήση οἶκον εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομούντες».

Οι άνθρωποι μπορούν να ενεργήσουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο και να μας ωφελήσουν ή να μας βλάψουν. Δεν είμαστε, όμως, υπεύθυνοι εμείς για τις πράξεις των άλλων.

Ο κύριος υπεύθυνος για τα γεγονότα του 2014 και την επίδραση που θα έχουν στον καθένα μας, είναι ο καθένας από εμάς. Όσο μικροί κι ασήμαντοι κι αν φαινόμαστε μέσα στον τόσο μεγάλο κόσμο, ο ρόλος μας είναι βασικός και ουσιαστικός.

Η ετοιμασία για την αντιμετώπιση του κάθε τι είναι υψίστης σημασίας. Ο Δαυίδ λέγει. «Ητοιμάσθην και ούκ εταράχθην». Να προγραμματίσει ο κάθενας μας πρέπει τα γεγονότα του 2014 που εξαρτώνται απ΄αυτόν και να ετοιμαστεί για τα γεγονότα που δεν εξαρτώνται απ’ αυτόν.

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάρε την σκούπα και καθάρισε τα σκουπίδια –τις αμαρτίες– του παρελθόντος. Με καθαρή καρδιά και νηφάλια σκέψη προγραμμάτισε το 2014. Αν το προγραμματίσεις σωστά και με ισχυρή θέληση τηρήσεις τον προγραμματισμό, θα βρεθείς πιο κοντά στον Θεό. Μεγαλύτερο γεγονός απ’αυτό δεν υπάρχει. Καθησυχάζει την συνείδηση. Ηρεμεί το πνεύμα. Αντιμετωπίζεις τον γύρω κόσμο και τα γεγονότα χωρίς να ταράζεσαι. Δεν μπορείς να προκαθορίσεις τα μέλλοντα συμβαίνειν από τους άλλους. Μπορείς όμως να προγραμματίσεις τα δικά σου μέλλοντα συμβαίνειν και με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου να αντιμετωπίσεις αυτά που γίνονται από τους άλλους. Αυτά σαν άτομο.

Το ίδιο πρέπει να κάμει και η κάθε οικογένεια. Το ίδιο και ο κάθε οργανισμός. Το ίδιο και το κάθε έθνος. Εάν το άτομο, η οικογένεια, ο κάθε οργανισμός, το κάθε έθνος, ενεργήσουμε σωστά, το μέλλον θα είναι καλό, προοδευτικό με ωφέλιμα αποτελέσματα για τον καθένα.

Πιο συγκεκριμένα. Για εμάς, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά, τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε;

Να είμαστε τίμιοι και τον καθένα που είναι σε κάποια αρχή ή εξουσία να τον βοηθούμε για να πετύχει και όχι να τον πολεμούμε για να αποτύχει. Η επιτυχία κάθε ηγέτη είναι επιτυχία του συνόλου.

Να ζούμε σαν μια αληθινή οικογένεια. Να βλέπουμε τους γύρω μας σαν πραγματικά μας παιδιά ή αδέλφια. Η κάθε είδους προσφορά στα κοινά, να είναι απλόχερη. Ανοιχτόκαρδη. Ατσιγκούνευτη. Ιλαρά, δηλαδή γεμάτη χαρά.

Ετσι να πορευτούμε στο 2014 και σίγουρα θα γνωρίσουμε και θα χαρούμε την πρόοδο. Την πρόοδο την ατομική, την οικογενειακή, την κοινοτική.

Να μη κλειστούμε στους εαυτούς μας. Να κοιτάξουμε και λίγο πιο πέρα. Στους ανθρώπους που υποφέρουν στον Καναδά, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας την Ελλάδα και την αγαπημένη μας Κύπρο. Στους χριστιανούς της Μ. Ανατολής που τόσα βάσανα υποφέρουν. Στους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Στον καθε πάσχοντα αδελφό ή αδελφή. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, είναι παιδιά του Θεού. Ζωντανές εικόνες του Θεάνθρωπου Χριστού.

Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι σε όλους σας, ο Ενανθρωπήσας Θεός να βασιλεύει στις καρδιές σας και τις ψυχές σας. Να τις ειρηνεύει. Να τις γαληνεύει. Να τις χαριτώνει. Εύχομαι όλοι με την Χάρη του Χριστού να είμαστε όργανα αγάπης, ειρήνης και καταλλαγής. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να είναι ευλογημένος από τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Ο αληθινός Θεός να κατοικεί στις καρδιές και τις ψυχές όλων και να οδηγεί τον κόσμο από πρόοδο σε πρόοδο.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Metropolis1

NEW YEAR’S DAY 2014

Reverend Fathers, Honourable Presidents
and Esteemed Μembers of our Community Councils
Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth
of our Communities, and to all the Plenitude of our
Holy Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Approaching 2014

NEW YEAR’S ENCYCLICAL

by Metropolitan Sotirios

As we approach 2014, both you and I should sit back and contemplate what we will face and confront. If it pleases you, we should ask the question a bit more clear: what do we want to face and what do we not want to confront in 2014?

Neither you nor I are clairvoyant or prophets. Moreover, we can see and determine certain things we will confront.

The events of 2014 depend on God, on the world and on every one of us. Without God, we cannot go too far. “If the Lord does not set the foundation, the labourers labor in vain.”

People can act in a positive or negative way, causing us to be benefited from their actions, or to be harmed by them. We are not, however, responsible for the actions of others.

The most responsible for the events of 2014 and the effect they will have on the world is each and every one of us. No matter how small and insignificant that we might seem, our role is basic and essential.

Of utmost importance is how we prepare and face every problem. The Prophet-King David says, “I am prepared and I am not afraid.” Every single one of us should prepare for the events of 2014 which are dependent on us and those events which we have no control over.

As we approach the New Year, we should clean up the garbage of the past – that is, clean up our souls and our sins. We should plan out 2014 with a pure heart and sober thoughts. If you plan correctly and stick to your plan fervently, you will find yourself closer to God. Nothing greater can happen. It will bring one’s conscious at ease. It will calm the spirit. One can face events and the world around them in general without becoming agitated. You cannot dictate what will happen in the future when it comes to those around you. You can, however, dictate what will happen in your future and – with confidence in yourself – help in what happens to others. This can be done on a personal level.

The same needs to be done by every family. Every organization. Every nation. If every person, family, organization and nation acts correctly, the future will be bright, progressing with great results for every person.

A bit more specific: for us, the Greek Orthodox Church of Canada, what must we do and what must we confront?

We must be honourable, helping every person who is in a position of authority and power to succeed – and not to preach war against them so they may fail. The success of every leader is the success of the whole.

We must live as a true family. We must see those around us as true children or brothers and sisters. Every type of offering to the community must be generous. Open-hearted. Unstingy. Filled with joy.

In this way, we will progress in 2014 and surely we will know and rejoice in our advancement. Progress as individuals, as families, as communities.

We should not keep to ourselves. We should look a bit further. To the people who are suffering, both in Canada and all over the world. We should especially pay attention to those who suffer in our nation of Greece and our beloved Cyprus. To the Christians of the Middle East who undergo such hardships. To the sick and the elderly. To every single brother and sister who suffers. Everyone – without any exception – is a child of God. Living icons of the God-Man Christ.

From the depths of my heart, I hope and pray to wish you and yours that the Incarnate God reign in your hearts and souls. To bring them peace. Serenity. Joy. I hope that all of us, with the Grace of Christ, become vehicles of love, peace and reconciliation. I pray the New Year be blessed by God. May all of humanity become acquainted and meet the True God. May He live in the hearts and souls of all, guiding the world from success to success, glory to glory.

With fatherly love and warm wishes,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Head of the Greek Orthodox Church in Canada

Comments are closed.