March 25th, 2015

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσε­­­ς, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

Σκέψεις γύρω από την 25η Μαρτίου 1821

«Με το στόμα μας να βυζαίνομε το έμπυο
της πατρίδας μας για να την γειάνομε»

(ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ)

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Θα γιορτάσουμε και πάλι εφέτος την 25η Μαρτίου 1821 με δοξολογίες, με παρελάσεις, με χορούς, με ομιλίες, με παραστάσεις. Θα τιμήσουμε τους ήρωες προγόνους μας. Θα θαυμάσουμε την αυτοθυσία τους, τα κατορθώματά τους, τον ηρωϊσμό τους. Μεσα σ’αυτές τις γιορτές και τα πανηγύρια σάς καλώ σήμερα να σκεφθούμε, τι οι ήρωες του 1821 περιμένουν από εμάς και τι η πατρίδα μας η Ελλάδα περιμένει από τον καθένα μας.

Για όσους δεν το ξέρουν υπενθυμίζω, ότι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1828, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Άνθρωπος πιστός στο Θεό, τίμιος, ειλικρινής, με πραγματική αγάπη για την πατρίδα Ελλάδα. Σε όλη του την ζωή, αλλά και σαν υπουργός εξωτερικών της παντοδύναμης τότε Ρωσίας, εδούλευε για την επανάσταση και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σαν ο πρώτος κυβερνήτης της μικρής, τότε, ελεύθερης Ελλάδας, ευρήκε μία κατάσταση που δεν περιγράφεται. Φτώχεια, χρέος, εξαθλίωση. Και μαζί με όλα αυτά εγωϊσμοί, φιλοδοξίες, ετσιθελισμοί, αναρχίες. Κυριάρχησαν τα πάθη και τον δολοφόνησαν.

Έκανε το παν ο κυβερνήτης Καποδίστριας για την Ελλάδα και την ευημερία της. Ας ακούσουμε σήμερα μόνο μία συμβουλή του. «Με το στόμα μας να βυζαίνομε τό έμπυο της πατρίδας μας για να την γειάνομε».

Θα μας βοηθήσει πολύ να μελετήσουμε την ιστορία της πατρίδας μας από το 1821 και μετά και ιδιαίτερα να σταματήσουμε στην καταστροφή του 1922, στον εμφύλιο πόλεμο του 1940 και στην σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας με την οικονομική κρίση που διέρχεται. Δεν είναι αυτά έμπυο που δηλητηριάζουν την πατρίδα μας; Δεν πρέπει εμείς σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε όπως ο κυβερνήτης Καποδίστριας; Δεν πρέπει ο καθένας μας να βυζαίνει αυτό το έμπυο της πατρίδας, ώστε να την γειάνει;

Οι ήρωες του 1821, ο κυβερνήτης Καποδίστριας και η πατρίδα μας η Ελλάδα, μάς καλούν σήμερα να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων. Οι Ελληνες στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, να μένουμε και να ενεργούμε ενωμένοι. Πιστοί στον Αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό και στα ιδανικά της πατρίδας μας. Να επωμιζόμαστε το αναλογούν μερίδιο του βάρους. Όχι φυλαυτίες. Όχι εγωϊσμοί. Όχι ετσιθελισμοί. Όχι καπετανάτα. Σκέψη μας και στόχος μας η πατρίδα μας να πορεύεται ειρηνικά και δοξασμένα.

Ιδιαίτερα εμείς που ευτυχήσαμε να ζούμε σ’αυτή την ευλογημένη χώρα του Καναδά, να μη ξεχνάμε τους ήρωες προγόνους μας, τον κυβερνήτη Καποδίστρια, την πατρίδας μας Ελλάδα και τι ζητούν από εμάς. Σχεδόν δεν μας έχει απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο η Ορθόδοξη Πίστη μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η αγάπη μας για την πατρίδα Ελλάδα, εδώ στον Καναδά. Να μείνουμε συσπειρωμένοι στην Εκκλησία μας. Χωρίς καπετανάτα. Σεβόμενοι τους νόμους του κράτους και της Εκκλησίας. Να ζούμε την ορθόδοξη πίστη μας και τα ιδανικά της πατρίδας μας. Να διδάσκουμε στα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενεές την Ορθόδοξη Πίστη. Την ελληνική γλώσσα. Τα ιδανικά της αθάνατης και μοναδικής πατρίδας μας, της Ελλάδας. Να ζούμε ειρηνικά. Να ενεργούμε και να προοδεύουμε πάντοτε εμφορούμενοι από τα ιδανικά της πατρίδας μας και την Ορθόδοξη Πίστη μας που οδηγεί στην αιώνια σωτηρία.

Αληθινέ Έλληνα και Ελληνορθόδοξε χριστιανέ, γιόρτασε γνήσια την 25η Μαρτίου 1821. Σκέψου τα προβλήματα της πατρίδας Ελλάδας και των απανταχού Ελλήνων και βοήθησε στην επίλυσή τους, ειλικρινά, τίμια, συνεργάσιμα.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Ζήτω η αθάνατη Ελλάδα!

Ζήτω ο Καναδάς!

Ζήτω η ελευθερία!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Metropolis1

Reverend Fathers, Honourable Presidents,
Esteemed Members of the Community Councils,
Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth,
And to the Entire Plenitude of our Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

Thoughts about March 25th, 1821

“With our mouths we should nurse the infection that
poisons our country so that it and we may find prosperity”

(Prime Minister Kapodistrias)

By Metropolitan Sotirios

We will celebrate again this year the National Holiday of March 25, 1821 with doxologies, parades, dances, speeches and with performances. We will honor our ancestors and heroes of the Greek Revolution. We will admire their sacrifices, their achievements, and their heroism. Within the framework of these celebrations, I invite you today to think about what the heroes of 1821 want from us and what our homeland Greece expects from each one of us.

For those who do not know it, I remind everyone that the first political leader who governed a liberated Hellas was Ioannis Kapodistrias, who took office in 1828. He was a man faithful to God, honest, sincere, and with a true patriotic love for Greece. Throughout his entire life, and as the foreign minister of Imperial Russia which was all-powerful at that time, he worked tirelessly for the success of the revolution and the ultimate liberation of Greece. As the first leader of the newly liberated Greece, which was at that time small in size, he found a situation that was difficult to comprehend. He encountered the reality of poverty, debt and impoverishment. Along with all of these, he had to battle selfishness, ambition, stubbornness and anarchy within the members of his government. It was these passions that ultimately led to his assassination.

Prime Minister Kapodistrias did everything that was in his power for the good of Greece and its prosperity. Let us take note of this one piece of advice he offered: “With our mouths we should nurse the infection that poisons our country so that it and we may find prosperity.”

It will help us greatly to study the history of Greece from 1821 onwards and especially to pause at the Asia Minor Catastrophe of 1922; the Greek Civil War in the decade of 1940; and the current situation in Greece today, with the economic crisis that it now suffers from. Is this not an infection of pus that now poisons our country? Should we not, in all of these circumstances, think and act in the same manner that Prime Minister Kapodistrias did? Should not each of us do our part to eradicate this infection that is poisoning our homeland, so that it may once again be prosperous and healthy?

The heroes of 1821, Prime Minister Kapodistrias and our homeland, all invite us today to help resolve the problems that Greece now faces. The Greeks in Greece and abroad must remain united and act in unison. We must remain faithful to our true God, who is Jesus Christ our Lord, and to the ideals of our homeland. Each of us must bear the proportionate share of the burden. There is no room for selfishness, frivolity, egotism, stubbornness and personal fiefdoms. Our thoughts, actions and our goals must all be aimed towards the success and prosperity of our homeland, Greece, so that it may flourish in peace and glory.

Especially we who are privileged to live in this blessed country of Canada – let us never forget our heroic ancestors, Prime Minister Kapodistrias, our motherland Greece and what each of them expects from us. Almost nothing else has been left here in Canada, except for our Orthodox Christian Faith, our Holy Orthodox Church and our patriotic love for our motherland Greece. Let us remain united and rally around our Church. Let us not set up separate fiefdoms here in Canada. Let us respect the laws of Canada and the Church. Let us live and practice our Orthodox faith and apply in our lives the ideals of our country. Let us teach our children and future generations our Orthodox Christian Faith, the Greek language and the ideals of our immortal and unique homeland, Greece. Let us strive to live peacefully. Let us act together in unison, progressing ahead and being inspired by the ideals of our homeland and our Orthodox Faith that leads us to eternal salvation.

True Greek and Greek Orthodox Christian: celebrate genuinely the National Greek Holiday of March 25th, 1821. Think about the problems that our homeland Greece and Greeks everywhere now encounter and do your part with sincerity, honourably and cooperatively, to help solve them.

Long live March 25th 1821!

Long live immortal Greece!

Long live Canada!

Long live freedom and liberty!

With fatherly love and fervent prayers,

+ Metropolitan Archbishop Sotirios of Toronto (Canada)

Comments are closed.