Holy Pascha 2013

ΠΑΣΧΑ 2013

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται… (Α’ Κορ. 14,15)

Ανάσταση. Χριστός. Αντίχριστος

Μητροπολίτη Σωτηρίου

«Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἅρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ἡμῶν». Αλλά, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα και η πίστη μας είναι χωρίς νόημα.

Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος πολύ απλά μάς λέει, ότι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού είναι η ανάσταση. Η Ανάστασή Του πιστοποιεί τήν θεότητά Του.

Σήμερα πολλοί άνθρωποι αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού. Και όχι μόνο οι μη χριστιανοί, αλλά και χριστιανοί ακόμη. Χριστιανοί μιλούν για πνευματική μόνο ανάσταση του Χριστού. Μερικοί χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε προχωρούν πιο πέρα και λένε, ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός φιλόσοφος. Ένας σοφός διδάσκαλος. Ένας άνθρωπος αγάπης και ανεξικακίας. Με αυτά όμως αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού.

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο μόνος ο οποίος στις επιστολές του αναφέρει περί αντιχρίστου. Μελετώντας σωστά αυτά που ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει περί αντιχρίστου, βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα, ότι αντίχριστος είναι όποιος αρνείται την θεότητα του Χριστού.  Και όποιος αρνείται την Ανάσταση του Χριστού, συγχρόνως αρνείται και την θεότητα του Χριστού. Συνεπώς είναι αντίχριστος.

Χριστιανοί μου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Μας μιλούν γι’αυτό οι ιστορικοί. Μάς μιλάνε οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι μάς λένε. «Σας μιλάμε γι’ αυτό που είδαμε. Γι’αυτό που ακούσαμε. Γι’αυτό που ψηλαφίσαμε. Γι΄αυτό που ζήσαμε». Οι Απόστολοι είδαν τον Αναστημένο Χριστό. Τον άκουσαν. Συνομίλησαν μαζί Του. Τον εψηλάφισαν. Έφαγαν μαζί Του. Έζησαν την Ανάστασή Του. Δεν είχαν καμμία αμφιβολία για την Ανάστασή Του καί την θεότητά Του. Τι είπε ο δύσπιστος Θωμάς. «Ο Κύριός μου κι ο Θεός μου».

Αυτός ο Αναστημένος Χριστός, θα έλθει ξανά. Θα έλθει εν δόξη. Κύριος ουρανού και γης. Θα διατάξει την ανάσταση όλων των απ’αιώνος νεκρών. Και τελικά θα κρίνει τον καθένα για την πίστη του και τα έργα του. Την κρίση Του αυτή θα ακολουθήσει η ατελεύτητη ζωή στην αιώνια δόξα ή στην αιώνια τιμωρία.

Εσείς που με ακούτε κι εγώ που σας μιλώ, είμαστε χριστιανοί. Να προσέξουμε όμως, μη τυχόν, θεληματικά ή άθελά μας, γινόμαστε αντίχριστοι. Ολόψυχα χριστιανοί μου, να πιστεύουμε στην θεότητα του Χριστού. Στην Ανάσταση του Χριστού. Στην δική μας την ανάσταση. Στην αιώνια και ατελεύτητη ζωή, με συμμετοχή μας στην άπειρη δόξα και μακαριότητα του Θεού.

Ο Χριστός αναστήθηκε. Με τον Πατέρα και το Πνεύμα είναι ο  Τριαδικός Θεός. Αληθινός.  Ο Αληθινός Θεός. Ο Χριστός. Είναι ο μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος. Ας λένε ό,τι θέλουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοφιλόσοφοι.

Ας γιορτάσουμε σήμερα και πάντα την Ανάσταση του Χριστού και μαζί με τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο ας αναφωνήσουμε. «Ανέστη Χριστός και ο Άδης καταβέβληται. Ανέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός κι η ζωή πολιτεύεται. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων». Αμήν.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Metropolis1

PASCHA  2013

Reverend Fathers, Honourable Presidents,
Esteemed Members of the Community Councils,
Philoptochos Societies, Teachers, Students and Youth,
And to the entire plenitude of our
Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

If Christ is not Risen… (1 Cor. 14:15)

Resurrection. Christ. Antichrist.

By Metropolitan Sotirios

“If Christ is not risen, then our preaching is in vain and our faith is also.” So, if Christ is not risen, then our message is without any meaning and our faith without any significance.

In these words, the Apostle Paul tells us plainly that the proof of the divinity of Christ is His resurrection. His Resurrection from the dead verifies His divinity.

Today, many people doubt the Resurrection of Christ. This is not only true of non-Christians, but even of some who call themselves “Christians.” These types of “Christians” speak of a “spiritual resurrection of Christ.” Without realizing it, some of them go further and say that Christ was simply an excellent philosopher. A wise teacher. A person filled with love, devoid of any hatred. With these words, though, they doubt the divinity of Jesus Christ.

St. John the Evangelist and Theologian is the only one who describes the Antichrist. If we study diligently that which St. John the Evangelist says about the Antichrist, one can come to a simple conclusion: the Antichrist is the one who denies the divinity of Christ. Whoever denies the Resurrection of Christ also denies the divinity of Christ. Therefore, this person is a type of ‘antichrist.’

My beloved Christians: The Resurrection of Christ is an historical event. Historians speak of the event. The Apostles also detail the event, saying, “We speak of what we saw. This is what we have heard. This is what we have examined. This is what we have lived.” The Apostles saw the Resurrected Christ. They heard Him. They conversed with Him. They examined Him. They ate with Him. They lived His Resurrection. They had no doubts of His Resurrection and His divinity. The Apostle Thomas proclaimed that he would never believe unless he placed his fingers in the print of the nails and his hand in the Lord’s side.  But once he saw and heard the Risen Lord speaking to him, he proclaimed  characteristically, “My Lord and my God.”

This same Resurrected Christ will come again. He will come in glory. He, who is the Lord of the Heavens and the earth. He will command all those who have died throughout the ages to rise from the dead. Finally, He will judge every person on their faith and their actions. After His Just Judgment, there will follow everlasting life in eternal glory or eternal punishment.

All of us – you who listen to me and I who speak to you – are Christians. We should be watchful, though, so we do not become willingly or unwillingly ‘antichrists.’ With all our hearts, beloved Christians, let us believe in the divinity of Christ. In the Resurrection of Christ. In our resurrection on the Final Day. In eternal and everlasting life, participating in the unending glory and bliss of God.

Christ rose from the dead. With the Father and the Holy Spirit, they are the Triune God. God of true God. The Christ. The only Redeemer and Saviour of the world. There is no other. All the false prophets and pseudo-philosophers can say whatever they wish, but only Christ is the Truth.

May we celebrate the Resurrection of Christ – today and forever!  Uniting our voices with St. John Chrysostom, let us exclaim: “Christ is Risen, and Hades is overthrown! Christ is Risen, and demons are fallen! Christ is Risen and the angels rejoice! Christ is Risen and life reigns! Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and bestowing life to those in the tombs. To Him is due all glory and the Kingdom unto the ages of ages.” Amen!

With fatherly love and blessings in the Risen Lord,

Metropolitan Archbishop Sotirios

Head of the Greek Orthodox Church in Canada

Comments are closed.